Wideo

Zapis do newslettera

Aktualności

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem
Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem
18 styczeń 2018
W czasie trwania festiwalu zespoły z Lubelszczyzny oraz z Ukrainy i Białorusi prezentują kolędy polskie i wschodniosłowiańskie.
Bieg Jaćwingów w Gołdapi
Bieg Jaćwingów w Gołdapi
10 styczeń 2018
Jaćwingowie to plemię bałtyjskie zamieszkujące niegdyś m.in. tereny dzisiejszej Suwalszczyzny i częściowo Mazur.