Beautiful East Events calendar

Events calendar

Międzynarodowe Dni Folkloru „Warmia” w Olsztynie
16.07 - 20.07

Dziedzictwo kulturowe Warmii jest tak bogate i różnorodne, że konieczne jest zachowanie go od zapomnienia.

Dlatego w Olsztynie w 1996 r. zapoczątkowano cykl imprez o charakterze ludowym. Od tego czasu, co roku na tydzień, olsztyńska starówka zamienia się w prawdziwe centrum folkloru.

Obecnie lipcowe Dni Folkloru funkcjonują w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Rozpoczynają się korowodem uczestników, a zainteresowanie mieszkańców i turystów wzbudza również Konkurs Zabaw Ludowych i Integracyjnych. Głównym elementem imprezy są jednak występy na scenie amfiteatru.

W ostatnich latach oprócz zespołów z Polski i innych krajów europejskich (m.in. Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Węgier, Włoch, Grecji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny), w Olsztynie gościły grupy z Azji (Cypr, Turcja, Gruzja, Izrael, Indie, Korea), Afryki (Algieria, Togo), czy Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Meksyk, Kostaryka). Występy zagranicznych gości można oglądać także w okolicznych miejscowościach.

Zwieńczeniem święta folkloru jest Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich, podczas którego rywalizują ze sobą zespoły ludowe z całego kraju. Odbywa się on również od 1996 r., wcześniej zawody miały wyłącznie charakter regionalny.

Miejsca: Stare miasto w Olsztynie, 10-026 Olsztyn