Beautiful East Events calendar

Events calendar

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich
27.01 - 28.01

Już od 1996 r. w Terespolu odbywa się festiwal kolęd, które w szczególny sposób nawiązują do wielowyznaniowego charakteru Południowego Podlasia, z uwzględnieniem tradycji Cerkwi Prawosławnej.


Na dwudniowym spotkaniu z kolędą wschodniosłowiańską prezentują się zespoły wokalne, chóry parafialne, grupy śpiewacze z Polski, Ukrainy i Białorusi.