Beautiful East Active

Podlaskie
(0 votes)

Znakomite logo – żubr ułożony z kolorowych kwadratów – świetnie oddaje specyfikę regionu. To potęga różnorodności.

More...

W województwie podlaskim szlak Green Velo biegnie przez cztery Rowerowe Królestwa: Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska (141 km), Dolina Biebrzy i Narwi (131 km), Puszcza Białowieska i Puszcza Knyszyńska (178 km) oraz Dolina Bugu (158 km – część trasy znajduje się również na północnej Lubelszczyźnie).

More...

Działalność Białowieskiej Akademii Bioróżnorodności Wejmutka w Białowieży wiąże się z szeroko pojętą edukacją przyrodniczą, zwłaszcza w odniesieniu do Białowieskiego Parku Narodowego, oraz z dziedzictwem kulturowym Podlasia.

More...
Szlak Tatarski
(0 votes)

Szlak Tatarski na Podlasiu biegnie przede wszystkim przez miejscowości powiatu sokólskiego, wokół Wzgórz Sokólskich, Puszczy Knyszyńskiej oraz Pagórków Nadświsłockich.

More...

Na narty... na Suwalszczyznę. Nic w tym dziwnego, bo to przecież Polski biegun zimna, a polodowcowa rzeźba terenu – Góra Jesionowa – jest idealną areną sportowych zmagań.

More...

Szlak wodny po Kanale Augustowskim i rzece Czarna Hańcza, od Augustowa do Wigier prowadzi przez najbardziej urokliwe zakątki Puszczy Augustowskiej.

More...

Jadąc Podlaskim Szlakiem Bocianim, nie tylko nasycisz się widokiem bocianów, ptaków symbolizujących polską przyrodę, zarówno w locie, jak i w gniazdach (w niektórych wsiach jest ich nawet kilkanaście), pośród łąk czy pastwisk.

More...
Euro Velo R11
(0 votes)

Przez województwo podlaskie prowadzi jeden z europejskich szlaków sieci Euro Velo.

More...

Latest in Gallery