Muzeum Przyrody w Drozdowie Dodaj do trasy
(0 głosy)
Drozdowo
Podlasie
Muzeum przyrodnicze
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Muzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum mieści się w zabytkowym dworze rodziny Lutosławskich z XVIII wieku. Można tu zbaczyć ekspozycje z zakresu natury, a także dawnego życia dworskiego.

 

Muzeum Przyrody w Drozdowie – jest samorządową instytucją kultury, obejmującą teren województwa podlaskiego w zakresie gromadzenia i badania zbiorów przyrodniczych. Głównymi założeniami Muzeum są: gromadzenie i ochrona dóbr kultury, działalność naukowa, działalność edukacyjna, działalność kulturalna. W zakresie działalności naukowej podjęto szereg prac naukowo-badawczych dla szerszego poznania flory i fauny regionu. Do ważniejszych zadań edukacyjnych Muzeum należą wystawy z przewodnikiem, prelekcje o tematyce przyrodniczej i historycznej oraz lekcje muzealne. Muzeum organizuje szereg wystaw, ekspozycji i konkursów plastycznych dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.Muzeum organizuje koncerty muzyki poważnej a w lipcu każdego roku zaprasza na festiwal "Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża".