Nadbużański Szlak Rowerowy Dodaj do trasy
(1 Głosuj)
Szlak wzdłuż wschodniej granicy Polski pozwoli poznać lubelski odcinek tzw "Polski egzotycznej".

Szlak znakowany kolorem czerwonym, przebiega przez wschodnią część województwa lubelskiego, w sąsiedztwie rzeki Bug, wyznaczającej granicę Polski z Białorusią. Są to tereny Niziny Podlaskiej, Polesia Zachodniego Lubelskiego i Polesia Wołyńskiego.
Trasa umożliwia poznanie nadbużańskiej przyrody i krajobrazu. Bug jest nieuregulowaną i jedną z nielicznych dużych rzek w Europie, która zachowała naturalny charakter. Czyste powietrze, uroczy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku miast. Region może się również poszczycić cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego. Uwagę zwraca wielokulturowość i wieloreligijność nadbużańskich obszarów. To miejsce styku kultury wschodu i zachodu. Świadectwem wzajemnego przenikania się kultur są zachowane świątynie i cmentarze.